Elektronik Ticaret yani kısaca E-Ticaret internet kullanımının artmasıyla hem ülkemizde hem de dünyada hızla büyüyen sanal bir pazar.

Teorik olarak paranın dijital ortamda ticari amaçlı el değiştirmesi ile sonuçlanan tüm hareketler e-ticaret’tir. Ancak pratikte daha çok son tüketicinin internet üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlere verilen bir terim gibi algılanıyor.

E-ticareti B2B, B2C, C2C ve C2B olarak 4’e ayırabiliriz.

B2B, business to business, yani iki ticari faaliyet yürüten taraf arasında gerçekleşen para hareketi.
B2C, business to customer, yani ticari faaliyet yürüten kişi ile müşteri arasında gerçekleşen para hareketi.(para müşteri noktasından harekete başlar)
C2C, customer to customer, yani iki son tüketici arasında gerçekleşen para hareketi (sahibinden.com, letgo, ebay vb.)
C2B, customer ve business, müşteri ile ticari faaliyet yürüten taraf arasında gerçekleşen para hareketidir.(para ticari işletme noktasından harekete başlar.)