İnternetin insanların hayatının tam merkezine yerleşmesi iş dünyasını da etkiledi. TV, radyo, gazete gibi geleneksel medya pazarlama araçlarının yanında artık internet üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetleri de büyük bir önem kazandı.

İnternet üzerinden yürütülen tüm pazarlama faaliyetlerine genel olarak dijital pazarlama diyebiliriz.